Registrations have closed.
Generalforsamling

Generalforsamling

by
76 76 people viewed this event.

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling
Vi indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling i Aalborg Maritime & Logistics

Tirsdag, den 18. april kl. 16 – 18

hos GrowAll City, C. A. Olesensgade 4, 4 sal, 9000 Aalborg

Tilmelding via dette link senest 11. april kl. 12.00: https://lnkd.in/dvZacVZs

Dagsordenen er som følger:

Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Aflæggelse af regnskab / økonomisk status
– Fastlæggelse af kontingent (punktet udgår i 2023, da kontingent – iht. vedtægterne §7, stk. 3 – aftales første gang i 2024)
– Fastlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
– Behandling af eventuelle indkomne forslag*
– Valg til bestyrelsen (punktet udgår i 2023, da Bestyrelsesformanden og de med flest, 3. og 5. flest stemmer – iht. vedtægterne §6, stk. 10 – først på valg i 2025. Resten er på valg i 2024)
– Valg af én suppleant, således der igen er to suppleanter til rådighed
– Valg af revisor
– Eventuelt

*Eventuelle forslag skal være sekretariatet (mail: info@aalborgmaritimelogistics.com) eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 4. april 2023. Indkomne forslag udsendes efterfølgende til alle medlemmer af foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 11. april 2023.

Alle virksomheder, der har indbetalt årets kontingent en uge før generalforsamlingen (senest 11. april), har én stemme uanset antallet af deltagere.

Event registration closed.
 

Date And Time

2023-04-18 @ 16:00 to
2023-04-18 @ 18:00
 

Registration End Date

2023-04-18
 

Event Category

Share With Friends