Generalforsamling

Generalforsamling

by
5 5 people viewed this event.

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Aalborg Maritime & Logistics den 24. april kl. 16 – 18 hos Port of Aalborg, Langerak 15 (Glasburet), 9220 Aalborg Øst.

med følgende dagsorden (tilmelding i link nederst):

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab / økonomisk status
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af én suppleant, således der igen er to suppleanter til rådighed
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Ad 6) Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet (mail: info@aalborgmaritimelogistics.com) eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 10. april 2024. Indkomne forslag udsendes efterfølgende til alle medlemmer af foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 17. april 2024.

Ad 7) På den stiftende generalforsamling den 22. august 2022 blev den nuværende bestyrelse valgt uden stemmeafgivelse, da der ikke var yderligere kandidater. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvem der fik hvor mange stemmer. Det er derfor heller ikke muligt – i henhold til vedtægternes prg 6. stk. 1 om valg til bestyrelsen – at afgøre, hvem der er på valg i 2024 henholdsvis 2025 udover, at bestyrelsesformanden først er på valg i 2025. En enig bestyrelse indstiller derfor til generalforsamlingen, at alle medlemmer – udover bestyrelsesformanden og Lars Sanderhoff (sidstnævnte ønsker ikke genvalg) – er på valg på denne Generalforsamling efter følgende model:

 • Vælges for ét år og dermed på valg igen i 2025 for 2 år og herefter hvert andet år: Henrik Sørensen, Brian Thomsen, Martin D. Kristiansen og Peter Andersen.
 • Vælges for to år og dermed på valg igen i 2026 for 2 år og herefter hvert andet år: Kenneth Nielsen, John Midtgaard, Alex Olsen og et eventuelt nyt, niende medlem.
 • Bestyrelsesformanden er som nævnt på valg i 2025 og herefter hvert andet år.

 

Ad 8) Valg af suppleant for en 2 års periode

Du kan tilmelde dig Generalforsamlingen via dette link til Nemtilmeld: Ordinær generalforsamling

Alle virksomheder, der har indbetalt årets kontingent en uge før generalforsamlingen (senest 17. april) har én stemme uanset antallet af deltager.

Required if invoice is requested

 

Date And Time

2024-04-24 @ 16:00 to
2024-04-24 @ 18:00
 

Registration End Date

2024-04-24
 

Event Category

Share With Friends